Tuyệt chiêu marketing phòng khám nha khoa

Marketing phòng khám nha khoa để tiếp cận bệnh nhân mới rất cần thiết với bất kỳ phòng khám nha khoa muốn tăng trưởng. Theo báo cáo của Aldrich Advisors, mỗi phòng khám cần ít nhất 20 bệnh nhân mới mỗi tháng. Vậy phòng khám nha khoa có thể tìm thấy các bệnh nhân mới …

Tuyệt chiêu marketing phòng khám nha khoa Read More »